Årets første laks

Her er resultatet af vores første trollingtur efter laks. Alle fiskene huggede inden for 2 timers fiskeri.

Kommentar

Andre fangster fra Thomas Kragh