Laks fra Bornholm

Første laks på påsketuren. 7 kg

Kommentar

Andre fangster fra Thomas Kragh