Laks på 4,8 kg

Sidste laks på turen.

Kommentar

Andre fangster fra Christen Stenild