Simris laks - dag 2

Stadig godt fiskeri - 5 tilbud men kun den ene i båden.

Kommentar

Andre fangster fra Peder Hansen