Hornfiskekonkurrence

Sponsor: 
Fisk på krogen

I samarbejde med http://fiskpaakrogen.dk har snap-catch lavet konkurrencen om danmarks største hornfisk, målt i vægt. Den største hornfisk pr. 1/8 2015 vinder præmien og derefter. Der er præmier til top 3.

Regler:
Dokumentation i form af billede af fisk og gerne af fanger med fisk, sponsoren kan til enhver tid udelukke en fangst.
Fangsten må max. være en uge gammel, når den tilmeldes.
Præmie og adresseliste bliver sendt til de respektive sponsorer efter afslutningen af konkurrencen. Forvent at der går mellem 2-6 uger før du modtager din præmie.

 

No catches added yet