Foto: 
TV 2 Bornholm
Af: Redaktør 11.06.12 08:51:00

Åbent brev fra Danmarks Trolling- og Småbådsfiskeklubber

Det nye svenske Hav- och Vattenmyndigheten som startede 1. juli sidste år, er en statslig myndighed hvis formål er, at arbejde for et levende hav, sø og å miljø til glæde for alle (læs ALLE) har nu foreslået en fredning af den vilde laks i Østersøen, hvilket vil sige at bl.a. os lyst- eller sportsfiskere kun må hjemtage udsatte laks, altså fisk med fedtfinnen afklippet.

Dette er for det første helt urimeligt idet der i mange udsætningssteder ikke klippes finner af, men mest urimeligt er det nok at påstå (iflg. SLU undersøgelse) at trollingfiskere har fanget 7500 laks i 2011 i opvækstområderne i den sydlige Østersø, hvilket er noget af en overdrivelse

Iflg. ICES, det Internationale moniteringsråd for hav- og fiskeområdet, udgør sportsfiskernes samlede laksefangster lige under 10 % af den samlede laksefangst for hele Østersøen.

ICES estimerer samtidig at der i Danmark landes omkring 3.000 laks under rekreativt fiskeri. Erhvervsfiskeriet lander op mod 26.000 store Østersølaks.

Danmarks Sportsfisker Forbund skriver da også i deres juninummer at de er af den opfattelse, at sportsfiskeriet generelt ikke udgør nogen voldsom trussel mod de vilde laksebestande.

Vi må derfor råbe: ”vagt i gevær” før der besluttes sådanne regler, som i praksis vil betyde et stop for der rekreative fiskeri. Det rammer alle svenske som danske lystfiskere, men også turismen i både Danmark og Sverige, ja erhvervet i byer som Simrishamn, Karlshamn i Sverige samt Klintholm og Stege på Møn, og byer på Bornholm vil mærke en drastisk nedgang i deres omsætning.

Vi kan derfor under ingen omstændigheder acceptere et forbud af fiskeri efter vildlaks på nuværende tidspunkt, men kan da anbefale en slags kvote for trollingfiskere, således der fortsat kan bedrives et bæredygtigt fiskeri efter Østersølaksen, som f.eks. 6 fisk pr. båd pr. fiskedag, som ved TV 2 Trolling Master på Bornholm.

Med venlige fiskerhilsner

Fyns Trolling Klub
Bornholms Trollingklub
Jysk Småbådsfiskeklub
Midtjysk Småbådsfiskeklub
Sønderjyllands Småbådsklub
Sjællands Småbådsfiskeklub 

 

Kommentar